خدمات نمایندگی گوشی سونی در ایران چیست؟

نمایندگی گوشی سونی در ایران

وقتی صحبت از نمایندگی گوشی سونی در ایران می‌شود، توجه بیشتر به سمت خدمات فروش می‌رود. کمتر کسی در همان اول به تعمیرات به فکر می‌کند؛ البته نه اینکه ندانند تعمیرات در نمایندگی انجام می‌شود؛ اما بیشتر ترجیح می‌دهند تا از خدمات فروش نمایندگی‌ها استفاده کنند. مگر اینکه مدل گوشی خیلی خاص باشد. باید گفت […]